Vi gör jobbet!

Byggföretag FalkenbergByggföretag i Falkenberg

Ett pålitligt byggföretag i Falkenberg

Ett byggföretag ska kännas tryggt att anlita, den där grundkänslan man får när man är i förhandlingsstadiet är oerhört viktig och vi på SMBAB har genom idogt kvalitetsarbete förtjänat vårt rykte som ett effektivt och pålitligt byggföretag i Falkenberg.

För oss på SMBAB är det av yttersta vikt att vi som byggföretag kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster inom bygg – inte bara vissa, utvalda bitar. Genom att kunna erbjuda allt från snickeri till trädfällning, plattläggning och andra markarbeten – samt en lång rad andra tjänster däremellan – så slipper våra kunder vända sig till olika byggföretag i Falkenberg för olika bitar u byggprojektet – vi gör jobbet, vilket det än är.

Lång erfarenhet

Stommen i vår verksamhet sitter på lång erfarenhet inom bygg, även om SMBAB i sig är ett ungt byggföretag. Vi som arbetar här har arbetat inom bygg långt innan SMBAB startades och kundkretsarna vi hade innan vi kom hit följde till stor del med oss in i det nya. När man väl har fått tag på en hantverkare som man trivs med så släpper man den inte lättvindigt – det gäller för alla hantverksgrupper från snickare till elektriker och frisör. En bra hantverkare har alltid kunder och vi på SMBAB är noga med att vårda de relationer vi redan har etablerat, samtidigt som vi med värme givetvis också välkomnar nya kunder.

Hantverkskicklighet

Det enda sättet som man som hantverkare egentligen kan vårda relationen med sina kunder är att gång efter annan erbjuda felfria, prispressade och effektivt genomförda uppdrag, samt givetvis uppträda vänligt och professionellt. Vi på SMBAB lägger därför stor vikt vid vår hantverksskicklighet. Vi är lyhörda på vad du som vår kund har för önskemål och kompletterar gärna din egen bild av slutresultatet med våra idéer – om du så önskar. Med vår långa erfarenhet i byggbranschen har vi en inblick som lekmän ofta saknar, men det är alltid du som har sista ordet.

Yrkesstolthet och passion

Att arbeta som hantverkare kräver passion – och att finna passion för skapande är sällan särskilt svårt. Ju mer vi lär oss inom vår bransch, desto roligare blir arbetet, och som hantverkare slutar man aldrig att lära sig. En ny dag på jobbet innebär nya utmaningar och nya upplevelser, det blir aldrig tråkigt.

När det gäller att slutföra uppdrag så ligger stoltheten i att visa det färdiga resultatet för kunden och halva lönen är kundens nöjda uppsyn. Att få skapa och ge är en fantastisk känsla och vi på SMBAB nöjer oss aldrig med mindre än perfekt.

Effektivitet

Byggbranschen får ofta ta emot missnöje för att de arbetar för långsamt, och inte håller uppsatta tidsplaner. Vi på SMBAB är medvetna om detta, och dessutom införstådda i värdet av tid. Vi lägger upp vårt arbete på det vis som vi tror kommer att vara mest tidseffektivt, utan att det går ut över kvaliteten på våra uppdrag. Det händer dock att oförutsedda situationer uppstår som spräcker tidsplanen, men då är vi noga med att i god tid meddela detta.

Välkommen till Svenssons Mark & Bygg AB – det enda byggföretag du behöver i Falkenberg!